Κ.ΑΠ.Α: Αισιόδοξοι στη γενική απεργία (9 Νοέμβρη 2022)

“Είμαστε δυο, είμαστε τρεις… Εμείς μπροστά και οι άλλοι πίσω ακολουθούν”. Ακολουθεί η νέα γενιά, οι μαθητές της Αθήνας, που δυναμικά μπήκε στο δρόμο του αγώνα “για τους σεισμούς που μέλλονται νά ‘ρθουν”.