Κοινοβουλευτικός έλεγχος από ΚΚΕ για τους αστυνομικούς

26-3-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Σοβαρές ελλείψεις μέτρων προστασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από την πανδημία του κορονοϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας Αστυνομικών» αναδεικνύονται μια σειρά προβλήματα, που έχουν σχέση με την προστασία της υγείας του προσωπικού της Αστυνομίας, καθώς και τις σοβαρές ελλείψεις σε υλικά προστασίας που εντοπίζονται στις υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα είναι ανύπαρκτο στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό καθαριότητας και δεν έχουν υπογραφεί ή ανανεωθεί συμβάσεις με συνεργεία καθαριότητας. Ακόμη δεν υπάρχουν αναλώσιμα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, ούτε καν σακούλες απορριμμάτων.

Εκτεταμένο είναι το φαινόμενο οι ίδιοι οι αστυνομικοί να αναλαμβάνουν την καθαριότητα των κτηρίων και να επιβαρύνονται οικονομικά για την αγορά απορρυπαντικών και ειδών καθαριότητας. Μάλιστα υλικά καθαριότητας και απολύμανσης είναι ανύπαρκτα στους χώρους των κρατητηρίων. Στους χώρους των αστυνομικών κτηρίων και στα οχήματα δεν έχει γίνει απολύμανση.

Κατά το παρελθόν σε ερώτηση του Κόμματός μας είχε επισημανθεί η ακαταλληλότητα των χώρων που χρησιμοποιούνται ως κρατητήρια. Υπήρχε μεγάλος συγχρωτισμός κρατουμένων, κατάσταση που στην παρούσα κατάσταση συμβάλλει στη διασπορά του κορονοϊού και οι χώροι αυτοί δεν έχουν απολυμανθεί, καθώς και τα κλινοσκεπάσματά τους.

Επιβάλλεται να γίνει άμεσα συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και καθαρισμός συσκευών και επιφανειών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Επίσης στην ανακοίνωσή της η «Πρωτοβουλία Αστυνομικών» επισημαίνει την ανυπαρξία μέτρων προστασίας των αστυνομικών κατά την μεταγωγή κρατουμένων με τα υπηρεσιακά οχήματα και ζητούν την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 45/2008 το οποίο προβλέπει ότι: «Τα οχήματα με τα οποία γίνονται συλλήψεις ή προσαγωγές πολιτών φέρουν σταθερό και άθραυστο υαλοπίνακα για το διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση για την προστασία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι Βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Παπαναστάσης Νίκος

30-3-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών- Περίθαλψη αστυνομικών, αποστράτων και οικογενειών τους.

Στις 23 Απριλίου 2019, ύστερα από σχετικά αιτήματα των συνδικαλιστών της αστυνομίας, υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Εφαρμοστική Συμφωνία, η οποία καθορίζει τους όρους της Ενδονοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης στα Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Γ.Σ.Ν.) του Στρατού Ξηράς, των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους και ταυτόχρονα η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γ.Σ.Ν. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε στις εγκαταστάσεις του 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, Περιφερειακό Ιατρείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που στελεχώθηκε από ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό της.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από ενώσεις αστυνομικών της Αττικής στις 27-3-2020, για την εξέταση των αστυνομικών που έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, αναφέρουν ότι στις 24-3-2020 ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας του παραπάνω Περιφερειακού Ιατρείου.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών και η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της λειτουργίας του, αποτελεί την περίοδο αυτή αδήριτη ανάγκη, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των στελεχών της αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους, αλλά επιπλέον και για τους απόστρατους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους. Οι τελευταίοι, όπως και οι απόστρατοι στρατιωτικοί, δικαιούνται περίθαλψη στο ΝΙΜΤΣ, που τέθηκε στην επιχειρησιακή διάθεση του Ε.Σ.Υ. ως νοσοκομείο αναφοράς του κορονοϊού (άρθρο 45 της από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄) και σύμφωνα με ανακοινώσεις φορέων των αποστράτων, η ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη τους πρόκειται, με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α, να καλυφθεί από το 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

 • Αληθεύει ότιέχει αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών;
 • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει αμέσως η κυβέρνηση για την προστασία των αστυνομικών που εκτίθενται καθημερινά σε κρούσματα του κορονοϊού, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους;
 • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση και περίθαλψη των απόστρατων στρατιωτικών και αστυνομικών και των οικογενειών τους, μετά τη διάθεση του ΝΙΜΤΣ ως νοσοκομείου αναφοράς του κορονοϊού;
 • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση για την εύρυθμη λειτουργία του 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, που θα επιβαρυνθεί και με την ιατρονοσοκομειακή περίθαλψη των αποστράτων δικαιούχων του ΝΙΜΤΣ;

Οι Βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Παπαναστάσης Νίκος

31-3-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα:Μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού στην Καστοριά.

     Η Ένωση Αστυνομικών Καστοριάς με έγγραφό της επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή της Καστοριάς που πλήττεται ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού.

     Τονίζουν το γεγονός ότι έχουν τεθεί σε 14ήμερη καραντίνα αστυνομικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, είτε για λόγους ασφαλείας είτε επειδή παρουσίασαν συμπτώματα προσβολής από τον κορονοϊό.

     Η Ένωση Αστυνομικών ζητάει να εφαρμοστούν μια σειρά από μέτρα που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

     Αυτά είναι:

 1. Να καταρτιστεί ένα πλάνο βάση του οποίου θα απουσιάζει υποχρεωτικά από τα καθήκοντά του κάθε 15 ημέρες το 30% της δύναμης από κάθε Υπηρεσία ή ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.
 2. Να συμπεριληφθούν στο πλάνο όσοι αστυνομικοί τελούν υπό άδεια ειδικού σκοπού, εξαιρουμένων αυτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
 3. Οι σύζυγοι συνάδελφοι να απουσιάζουν εναλλάξ μεταξύ τους κάθε 15 ημέρες από τα καθήκοντά τους.
 4. Να συγχωνευθούν υπηρεσίες όπου κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτό.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που θα συμβάλλουν στη μη εξάπλωση κι άλλο της πανδημίας του κορονοϊού στην περιοχή της Καστοριάς;

Οι Βουλευτές
Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης

1-4-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Έκδοση Μνημονίου Ενεργειών για την προστασία του αστυνομικού προσωπικού κατά το χειρισμό κρουσμάτων κορονοϊού.

Η Πρωτοβουλία Αστυνομικών με ανακοίνωσή της, καταγγέλλει την ολιγωρία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στην έκδοση Μνημονίου Ενεργειών για τα μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού κατά τη στενή προσωπική επαφή με πολίτες που είναι ύποπτα ή βεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού.

Κάνει μάλιστα ενδεικτική αναφορά,σε συγκεκριμένο περιστατικό με ύποπτο κρούσμα κορονοϊού, που προέκυψε σε Αστυνομικό Τμήμα της Δυτικής Αττικής, όπου οι αστυνομικοί, ελλείψει Μνημονίου Ενεργειών, αφέθηκαν στην τύχη τους να αυτοσχεδιάσουν και να χρησιμοποιήσουν τα ελλιπή μέσα ατομικής προστασίας που διέθετε η υπηρεσία τους, ενώ σύμφωνα με οδηγίες που αναζήτησαν οι ίδιοι από τον ΕΟΔΥ έπρεπε κατά το χειρισμό του περιστατικού να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας και να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (ειδική στολή, μάσκα και γάντια).

Επίσης, τονίζουν ότι η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, αρκέστηκε να διατάξει τη μεταγωγή του πολίτη σε άλλο Αστυνομικό Τμήμα της ίδιας περιοχής και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για έκτακτη απολύμανση του επιληφθέντος Αστυνομικού Τμήματος παραπέμποντας το ζήτημα στον τακτικό προγραμματισμό απολυμάνσεων.

Η Πρωτοβουλία Αστυνομικών επισημαίνει τους κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη σαφών και αναλυτικών οδηγιών αντιμετώπισης ύποπτων και κρουσμάτων κορονοϊού τόσο για τους αστυνομικούς που επιλαμβάνονται όσο και για τις οικογένειές τους μέσω της διασποράς και καλεί το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας να εκδώσει αμέσως σχετικό Μνημόνιο Ενεργειών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

 • Είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η έκδοση Μνημονίου Ενεργειών για τα μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού που έρχεται σε στενή προσωπική επαφή με πολίτες που είναι ύποπτα ή βεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού;
 • Προτίθεται η κυβέρνηση να προμηθεύσει το προσωπικό των Αστυνομικών Τμημάτων με τον κατάλληλο υγειονομικό προστατευτικό εξοπλισμό για το χειρισμό των περιστατικών αυτών, όπως – σύμφωνα με την ανακοίνωση – συνιστά και ο ΕΟΔΥ;
 • Τι πρόσθετα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την προστασία από τον κορονοϊό, του αστυνομικού προσωπικού που βρίσκεται στους δρόμους;

Οι Βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Παπαναστάσης Νίκος

17-4-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Μέτρα για την προστασία του αστυνομικού προσωπικού φύλαξης στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Κρανίδι.

Στο Κρανίδι λειτουργεί δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και στις 16 Απριλίου 2020 επιβεβαιώθηκε κρούσμα κορονοϊού σε εργαζόμενη του ξενοδοχείου. Η κυβέρνηση αρχικά πήρε μόνο μέτρα αστυνομικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες Αστυνομικές Διευθύνσεις της Πελοποννήσου ανέλαβαν (εκ περιτροπής) τη φύλαξη της δομής, από το ίδιο βράδυ μέχρι και σήμερα, όπου επιβεβαιώθηκαν άλλα 150 κρούσματα του ιού. Οι αστυνομικοί αυτοί, μετά την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος, ζήτησαν να γίνει προληπτικός έλεγχος σε όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στη φύλαξη της δομής. Ωστόσο μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για τον έλεγχο του αστυνομικού προσωπικού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για τον έλεγχο πιθανού κρούσματος στο αστυνομικό προσωπικό φύλαξης της δομής προσφύγων και μεταναστών στο Κρανίδι;

Οι Βουλευτές
Νίκος Καραθανασόπουλος
Νίκος Παπαναστάσης
Θανάσης Παφίλης