Αλληλεγγύη στον αρχιπυροσβέστη Κώστα Κέκη.

Ο Αρχιπυροσβέστης Κώστας Κέκης είναι αιρετός εκπρόσωπος των πυροσβεστών, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Όπως είχε υποχρέωση ως συνδικαλιστής ανέδειξε, με αφορμή της πυρκαγιές της Εύβοιας, την ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, ιδίως στον τομέα της διοικητικής μέριμνας. Για το λόγο αυτό η διοίκηση άσκησε σε βάρος του πειθαρχική δίωξη, επικαλούμενη ότι οι ισχυρισμοί του ήταν αβάσιμοι και δόλιοι.

Είναι υποχρέωσή μας, ως απόστρατων των Σωμάτων Ασφαλείας, να εκφράσουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στον Κώστα Κέκη για τη συνεπή αγωνιστική του στάση, ως εκλεγμένου εκπροσώπου των συναδέλφων του και να διαμαρτυρηθούμε για την πειθαρχική του δίωξη. Να υπογράψουν όλοι οι συνάδελφοι το ψήφισμα διαμαρτυρίας για την άδικη δίωξή. Το ψήφισμα μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών ή ιδιοχείρως στους συναδέλφους της Ε.Α.Κ.Π. και τους απόστρατους που έχουν αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία. Για το ψήφισμα και ηλεκτρονική υπογραφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΚΠ http://www.eakp.gr/2019/10/16