Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Νέα επιχείρηση της κυβέρνησης να μειώσει τα μερίσματα.

Με διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου ”Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού ενόπλων δυνάμεων κλπ” , αφενός αρνείται να επιλύσει το διαχρονικό αίτημα των αστυνομικών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ για αναλογική επροσώπισή τους στο διοικητικό συμβούλιο και αφετέρου ρυθμίζει την εναρμόνιση των μεριδίων που καθορίζουν το μέρισμα σε κάθε βαθμό, με βάση το νέο ισχύον ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών.

Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά μόνον όσους μετόχους αποστρατεύονται μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών αλλά θίγει και όλους τους παλιότερους μερισματούχους του Μ.Τ.Σ. , δηλαδή όλους τους απόστρατους και ουσιαστικά οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των μερισμάτων.

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται για τους Ταξίαρχους και τους Αρχιλοχίες που επιχειρείται η θέσπιση μερίσματος στους βαθμούς αυτούς και όχι η λήψη του επόμενου βαθμού όπως ίσχυε ως τώρα.
Το σχέδιο νόμου, όπου και οι διατάξεις για τα Μετοχικά Ταμεία, βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.