Το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση μας αφορά όλους.

Η κυβέρνηση έχει δώσει στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου κινούνται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που μας αφορά όλους. Εξάλλου έγκαιρα είχαμε τονίσει τους κινδύνους για τους απόστρατους και τους συνταξιούχους από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Να θυμίσουμε την ημερίδα που διοργανώσαμε για το ζήτημα σε συνεργασία με την Π.Ε.Α.Π.Σ το φθινόπωρο του 2019, όπου είχαν αναλυθεί οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης για τις συντάξεις μας από διακεκριμένους ομιλητές.

Η κυβέρνηση έχει δώσει στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου κινούνται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που μας αφορά όλους. Εξάλλου έγκαιρα είχαμε τονίσει τους κινδύνους για τους απόστρατους και τους συνταξιούχους από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Να θυμίσουμε την ημερίδα που διοργανώσαμε για το ζήτημα σε συνεργασία με την Π.Ε.Α.Π.Σ το φθινόπωρο του 2019, όπου είχαν αναλυθεί οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης για τις συντάξεις μας από διακεκριμένους ομιλητές.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνοδεύει το νομοσχέδιο:
“Με τη μη είσοδο νεοεισερχόμενων πρωτοασφαλιζόμενων από 1-1-2022 και μετά, σταδιακά η βάση εισφορών θα μειώνεται συνεχώς από έτος σε έτος (αφού θα μειώνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων, και συνεπώς η απόδοση των εισφορών θα προκύπτει σταδιακά αρνητική. Ως εκ τούτου α) το συσσσωρευμένο ποσό στη συνταξιοδότηση θα καταλήγει μικρότερο από το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τον εργασιακό βίο του ασφαλισμένου και οι νέες συντάξεις θα προκύπτουν κάθε χρόνο όλο και μικρότερες, ώσπου να εκφυλιστούν σε ελάχιστα ποσά. β) οι υφιστάμενες συντάξεις στο σύστημα δεν θα αναπροσαρμόζονται θετικά και θα χάνουν την αξία τους κάθε έτος, ώσπου αυτή τελικά να εκφυλιστεί, επειδή οι εισφορές θα είναι πάντα μικρότερες από το αλγεβρικό άθροισμα των παροχών των εξόδων και των εσόδων επενδύσεων και θα προκύπτει έλλειμμα.
Για να διατηρηθούν οι συντάξεις στο σημερινό επίπεδο του διανεμητικού συστήματος και να μην υποστούν οι ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν σ’ αυτό τις συνέπειες της μετάβασης από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα απαιτηθεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση”.

Επιγραμματικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι απόστρατοι και γενικότερα οι συνταξιούχοι θα πρέπει κατά την κυβέρνηση:
Να ξεχάσουν κάθε μελλοντική αύξηση σύνταξης.
Να περιμένουν νέες μειώσεις των συντάξεων.
Να είναι έτοιμοι να πληρώσουν, είτε με αύξηση της φορολογίας και των κρατήσεων είτε με την περικοπή των συντάξεων, τα ελλείμματα που δημιουργούνται στα ασφαλιστικά ταμεία τους, αφού δεν θα μπαίνουν νέοι ασφαλισμένοι για να συνεισφέρουν.
Να ξέρουν ότι οι επικουρικές συντάξεις δεν θα φτάνουν ούτε για καφέ.

Για τους λόγους αυτούς, αυτό το καλοκαίρι να συζητήσουμε με τους άλλους απόστρατους για τα δεινά που μας επιφυλάσσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.
Να οργανωθούμε και το φθινόπωρο που η κυβέρνηση θα καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, να βρεθούμε μαζί με όλους τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους στους δρόμους για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης.