Αποστολή της αστυνομίας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Τα τελευταία εγκλήματα και τα συμβόλαια θανάτου επανέφεραν στην επικαιρότητα την αντιμετώπιση του εγκλήματος και το ρόλο της αστυνομίας. Η πάγια θέση της Κίνησης Αποστράτων Αστυνομικών, όπως έχει διατυπωθεί σε ανακοινώσεις μας, είναι πως μοναδική αποστολή της αστυνομίας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του εγκλήματος.
Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως και οι κυβερνήσεις όλων των κομμάτων μέχρι σήμερα, έχουν ενισχύσει τον κατασταλτικό χαρακτήρα της αστυνομίας. Δεν είναι στις πολιτικές επιλογές τους να αλλάξει αυτός ο προσανατολισμός και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Αντίθετα, ενισχύονται διαρκώς οι μηχανισμοί της αστυνομίας που έχουν αποκλειστικά κατασταλτικό ρόλο σε βάρος των εργαζομένων και του λαού.