ΚΚΕ: Ερώτηση για την ιατρική-νοσοκομειακή περίθαλψη των αστυνομικών και των οικογενειών τους.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, κατέθεσαν στη Βουλή, οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης για την περίθαλψη των αστυνομικών και των οικογενειών τους, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, όπου έχουν ενταχθεί για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη και οι απόστρατοι αστυνομικοί με τις οικογενειές τους, μετά τη διάθεση του ΝΙΜΤΣ ως κέντρου αναφοράς του κορονοϊού.

Η ερώτηση έχει ως ακολούθως:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Θέμα: Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών- Περίθαλψη αστυνομικών, αποστράτων και οικογενειών τους.

Στις 23 Απριλίου 2019, ύστερα από σχετικά αιτήματα των συνδικαλιστών της αστυνομίας, υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Εφαρμοστική Συμφωνία, η οποία καθορίζει τους όρους της Ενδονοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης στα Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Γ.Σ.Ν.) του Στρατού Ξηράς, των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους και ταυτόχρονα η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γ.Σ.Ν. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε στις εγκαταστάσεις του 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, Περιφερειακό Ιατρείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που στελεχώθηκε από ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό της.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από ενώσεις αστυνομικών της Αττικής στις 27-3-2020, για την εξέταση των αστυνομικών που έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, αναφέρουν ότι στις 24-3-2020 ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας του παραπάνω Περιφερειακού Ιατρείου.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών και η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της λειτουργίας του, αποτελεί την περίοδο αυτή αδήριτη ανάγκη, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των στελεχών της αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους, αλλά επιπλέον και για τους απόστρατους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους. Οι τελευταίοι, όπως και οι απόστρατοι στρατιωτικοί, δικαιούνται περίθαλψη στο ΝΙΜΤΣ, που τέθηκε στην επιχειρησιακή διάθεση του Ε.Σ.Υ. ως νοσοκομείο αναφοράς του κορονοϊού (άρθρο 45 της από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄) και σύμφωνα με ανακοινώσεις φορέων των αποστράτων, η ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη τους πρόκειται, με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α, να καλυφθεί από το 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

  • Αληθεύει ότιέχει αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών;
  • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει αμέσως η κυβέρνηση για την προστασία των αστυνομικών που εκτίθενται καθημερινά σε κρούσματα του κορονοϊού, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους;
  • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση και περίθαλψη των απόστρατων στρατιωτικών και αστυνομικών και των οικογενειών τους, μετά τη διάθεση του ΝΙΜΤΣ ως νοσοκομείου αναφοράς του κορονοϊού;
  • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση για την εύρυθμη λειτουργία του 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, που θα επιβαρυνθεί και με την ιατρονοσοκομειακή περίθαλψη των αποστράτων δικαιούχων του ΝΙΜΤΣ;

Οι Βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Παπαναστάσης Νίκος