Ερωτηματικά για την περίθαλψη των αποστράτων και των οικογενειών τους.

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού (άρθρο 45 Π.Ν.Π. 20-3-2020, Φ.Ε.Κ. 68 τ.Α΄) το ΝΙΜΤΣ τέθηκε στην επιχειρησιακή διάθεση του Ε.Σ.Υ. ως νοσοκομείο αναφοράς του COVID-19.
Αυτό έχει ως συνέπεια, οι δικαιούχοι του ΝΙΜΤΣ, δηλαδή οι απόστρατοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί και τα μέλη των οικογενειών τους, να μην εξυπηρετούνται πλέον, για ευνόητους λόγους (αποφυγή εξάπλωσης κορονοϊού) ως προς την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή τους περίθαλψη από το νοσοκομείο αναφοράς.
Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ έχει πληροφορηθεί ότι στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του ΝΙΜΤΣ, πρόκειται να περιληφθεί ρύθμιση με την οποία οι δικαιούχοι και οι οικογένειές τους θα καλύπτονται για το διάστημα που ισχύουν τα μέτρα για τον κορονοϊό, από το 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.
Τονίζεται ότι μέσα στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε εδώ και ένα χρόνο περίπου, Περιφερειακό Ιατρείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΕΛ.ΑΣ για την εξυπηρέτηση των εν ενεργεία αστυνομικών και των οικογένειών τους.
Το ιατρείο αυτό ιδρύθηκε, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την αντιμετώπιση των εν ενεργεία αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών. Για το σκοπό αυτό, κάτω από την πίεση των συνδικαλιστικών αστυνομικών ενώσεων, είχε υπογραφεί σχετική Εφαρμοστική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που καθόριζε τους όρους της ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των αστυνομικών στα Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Μάλιστα, με βάση την παραπάνω Συμφωνία, αστυνομικές ενώσεις της Μακεδονίας ζητούσαν να ιδρυθεί αντίστοιχο ιατρείο και στο 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης.
Ενώ λοιπόν, η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, την τρέχουσα περίοδο, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την εξυπηρέτηση τόσο των εν ενεργεία αστυνομικών, όσο και των αποστράτων και των οικογενειών τους που θα καλυφθούν από το 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, περιήλθαν πληροφορίες από συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών της Αττικής, ότι από 24-3-2020 έχει ανασταλεί η λειτουργία του.
Η αναστολή της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου ΕΛ.ΑΣ. στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και των δυσχερειών που παρατηρούνται στην πρόσβαση στη δημόσια ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, θα υποβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των αστυνομικών και στις οικογένειές τους. Η λειτουργία του Ιατρείου και μάλιστα η περαιτέρω ενίσχυσή του, πρέπει να αποτελέσει ζήτημα προτεραιότητας, τόσο για τις αστυνομικές ενώσεις όσο και για τους φορείς των αποστράτων αστυνομικών.
Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ έχει αναπτύσσει τις δικές της πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Ευελπιστούμε να ακολουθήσουν και οι θεσμικοί φορείς, που για τα ζητήματα υγείας των συναδέλφων πρέπει να ξεφύγουν από νοοτροπίες και στάσεις που φαλκιδεύουν την αγωνιστικότητα και τους περιορίζουν σε θέσεις ”ντεκόρ” στις εκδηλώσεις των κυβερνώντων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.