Σύσκεψη τη Δευτέρα 9 Δεκέμβρη.

Τη Δευτέρα 9 Δεκέμβρη 2019 και ώρα 6 μ.μ., διοργανώνουμε σύσκεψη των φίλων της ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, με θέμα την οργάνωση της μαζικής συμμετοχής των αποστράτων στην πανελλαδική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στις 14-12-2019 στην Αθήνα, το συντονισμό με τους συναδέλφους της επαρχίας, την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τις αγωνιστικές συνταξιουχικές οργανώσεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και τον προσανατολισμό των δράσεων της Κίνησης.