Σύσκεψη Κίνησης Αποστράτων Αστυνομικών στην Αθήνα (8-10-2019)

Σύσκεψη των φίλων της πραγματοποίησε η ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ την Τρίτη (8-10-2019).

Στη σύσκεψη εκτιμήθηκε η μέχρι τώρα δράση της. Έγινε παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα μετά και την έκδοση των ενημερωτικών συνταξιοδοτικών σημειωμάτων και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του νόμου ”Κατρούγκαλου” και επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις της ότι η συνέχιση των αγώνων μαζί με όλο το μαχητικό συνταξιουχικό κίνημα είναι μονόδρομος για την επίλυση και των προβλημάτων των αποστράτων. Επίσης, έγινε αναλυτική συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα, όπως την ένταση της καταστολής από την κυβέρνηση (εφαρμογή δόγματος ”νόμος και τάξη”) που αφορά άμεσα τη σχέση των αστυνομικών με τον αγωνιζόμενο λαό, καθώς και τους κινδύνους που αυξάνονται για το λαό μας από την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.


Ακολούθησε η διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη της Κίνησης, την αναβάθμιση της συνεργασίας της με φορείς των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που οι θέσεις τους δεν αντίκεινται στις κατευθυντήριες αρχές της Κίνησης, καθώς και με το κίνημα των συνταξιούχων και τέθηκαν οι προτεραιότητες δράσης για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.